[DirectAdmin] – Hướng dẫn tạo subdomain trên DirectAdmin

Để tạo subdomain trên DirectAdmin sau khi truy cập  vào hosting bạn truy cập đến mục “Subdomain Managemenet”

Tại cửa mới  ta cần chọn  domain chính khi tạo subdomain

Sau khi chọn  domain mong muốn,  ta chọn mục “ADD SUBDOMAIN”   để bắt đầu tạo subdomain mong muốn

Tại cửa sổ mới. điền tên subdomain và nhấn “ADD SUBDOMAIN” để khởi tạo

Sau khi tạo  hoàn tất bạn có thể thấy  thông tin chi tiết về subdomain trong mục “Sub-Domains Setup”

Như vậy chúng ta đã tạo hoàn tất subdomain, vị trí mã nguồn cho subdomain được tạo mới sẽ là  thư mục tên subdomain  trong public_html của domain chính

Related Articles