Hướng dẫn tạo tài khoản email đối với gói Email tên miền 0 đồng tại TinoHost

Sau khi bạn đăng ký thành công gói Email tên miền 0 đồng tại Tinohost cũng như là cấu hình DNS từ tên miền của bạn về email hosting . Bước tiếp theo bạn tạo tài khoản email để sử dụng.

Nếu chưa đăng ký, bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn sau: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-dang-ky-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Nếu chưa cấu hình DNS, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau để cấu hình: https://help.tino.org/huong-dan/huong-dan-cau-hinh-dns-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

 

 

Bước đầu tiền bạn đăng nhập vào trang khách hàng.

Truy cập vào trang https://my.tino.org/ để thực hiện đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản khách hàng tại TinoGroup. Chọn “Đăng nhập” nếu đã có sẵn tài khoản.

(Nếu chưa tài khoản khách hàng tại Tino Group, bạn hãy thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau: Link )

Tiếp tục thao tác Đăng nhập, bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội.

04.01.2020-11.10.28

Bạn vào phần quản lý dịch vụ tại menu bên trái  và click vào gói email free mới đăng ký đã được kích hoạt.

04.01.2020-12.10.35

Tại trang chi tiết gói dịch vụ , phần Tạo tài khoản .  Bạn nhập tên email muốn tạo, nhập mật khẩu và bấm vào nút Tạo mới .

04.01.2020-12.32.20

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ thấy email của bạn sẽ được liệt kê tại phần Danh sách email .

04.01.2020-12.36.04

Tại đây bạn có thể đổi mật khẩu,  đăng nhập vào webmail cũng như xoá tài khoản. Bạn lưu ý, với gói Free Mail bạn chỉ được phép sử dụng 1 tài khoản email.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản email đối với gói Email tên miền 0 đồng tại TinoHost.

Chúc các bạn thành công.!

Related Articles