[cPanel] – Hướng dẫn tạo tài khoản FTP và kết nối FTP với File Zilla

Truy cập vào tài khoản cPanel của bạn => FTP Accounts

Tại trang quản trị này bạn có thể tạo tài khoản theo cấu hình, bạn có thể tùy chọn đường dẫn mà tài khoản có thể thao tác vào thư mục nhất định mà bạn phân vùng tại Directory

Sau khi đã tạo, với các thông tin bạn có bạn có thể sử dụng để kết nối với các trình FTP, bạn cũng có thể tải xuống tệp kết nối nhanh để sử dụng.
Gỡ rối : trong một số trường hợp tên miền của bạn không khả dụng tại Hosting, bạn có thể sử dụng địa chỉ IP của Hosting để thực hiện kết nối.

Với các thông tin mà bạn có, bạn có thể kết nối với File Zilla để quản lí tệp tin của mình. với tài khoản đã tạo và thư mục được phép thực thi.

Related Articles