Hướng dẫn tạo tài khoản Reseller trên Direct Admin

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác. Để có thể tạo được Reseller thì bạn cần có cho mình một gói giới hạn ( Package ), hiểu đơn giản hơn thì gói này sẽ trực tiếp giới hạn các thông số mà user Reseller sẽ sử dụng hay User cuối cùng sẽ được giới hạn lại và không vượt qua các thông số đã được cài đặt.

Nhấn vào Manage Reseller Packages để xem các gói Packed được set đặt.

Nhấn Create để thêm gói tài khoản.

Chọn hoặc thay thế các thông số theo nhu cầu của bạn ở từng trường.

Sau khi điền xong đặt tên cho gói bạn cần và nhấn Save để lưu, tại màn hình quản lý bạn sẽ thấy các thông tin về gói mà bạn đã tạo.

Sau khi đã có gói, bạn có thể tạo ra Reseller bằng cách nhấn vào Create Reseller tại trang chủ.

Điền đầy đủ các thông tin của bạn và chọn gói tài khoản đã tạo trước đó tương ứng, nhấn Submit để hoàn tất và bạn sẽ nhận được thông báo tạo hoàn tất nếu các thông tin đã nhập hợp lệ.

Sau khi tạo thành công thì bạn sẽ nhận được thông báo hoàn tất.

Bạn có thể xem lại danh sách các Reseller

Và cũng có thể đăng nhập vào Reseller

 

Related Articles