[Zimbra] Hướng dẫn tạo thông tin công việc cần thực hiện trên trình quản lý Email.

Trong trường hợp bạn có công việc cần thực hiện muốn được liệt kê ra, thì việc thêm danh sách các công việc trong ngày, trong tháng hoặc thậm chí trong năm để tiện theo dõi và hoàn thành công việc một cách tốt nhất là điều cần thiết mà bạn có thể thêm vào danh sách công việc cần làm của mình.

Bằng cách điền vào các trường thông tin tại phần Công Việc trên trình quản lý mail và thiết đặt thời gian cho công việc của bạn cần thực hiện, sau đó nhấn lưu để ghi chú lại công việc.

Như vậy là bạn có thể theo dõi được thông tin và cũng có thể đánh dấu nó hoàn tất khi công việc hoàn thành xong.

 

Related Articles