Hướng dẫn Thao tác đọc log qua panel bao gồm: task log, monitor, status

Sau đây Tinohost xin Hướng dẫn Thao tác đọc log qua panel bao gồm: task log, monitor, status  trên Tino Panel.

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh.

10.03.2019-08.10.07

Các thông tin bạn có thể trích xuất bao gồm thời gian stop, restart, start VPS, user, IP thao tác,  Bạn có thể xem thông tin cụ thể bằng cách click vào các biểu tượng task log, monitor, status  trên Tino Panel

10.03.2019-17.44.34

Một số thông tin hình ảnh task log, monitor, status  trên Tino Panel

10.03.2019-17.41.05

10.03.2019-17.41.29

10.03.2019-17.42.57

Thông qua các thông tin này bạn có thể quản lý tình trạng VPS được tốt hơn.

Chúc Các bạn có thêm thông tin hữu ích để có thể quản lý VPS mình tốt hơn.

 

 

Related Articles