[Affiliate] Hướng dẫn thao tác rút hoa hồng cộng tác viên.

Để có thể rút số tiền cộng tác viên của bạn, đòi hỏi số dư khả dụng của bạn phải đạt ngưỡng để có thể thực hiện rút là 500.000đ. Truy cập trang quản lý dịch vụ của bạn tại TINOHOST và thực hiện nhấn nút “Yêu cầu rút tiền”, hệ thống sẽ tự động tạo yêu cầu hỗ trợ và bộ phận chuyên trách sẽ thông tin đến cho bạn qua Email.

Related Articles