Hướng dẫn thay đổi pass root VPS trên trang khách hàng TINOHOST

10.03.2019-09.44.19

Vì một vài lý do bạn mong muốn đổi password root thông pa panel không phải qua terminal VPS, thông thường bạn đổi thông qua ssh terminal bằng lệnh:

passwd

Sau đây Tinohost sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi password root qua Tino panel

 

Đổi password root trên Tino Panel

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn đổi hostname.

10.03.2019-08.10.07

Bạn click vào change password để thay đổi pass root

10.03.2019-09.39.49

Bạn nhập pass root mới vào vào và click change password để xác nhận thay đổi.

10.03.2019-09.42.30

 

Cuối cùng bạn boot lại VPS bằng cách Stop Và Start lại VPS.

STOP VPS:

10.03.2019-17.15.25

Start lại VPS:

10.03.2019-17.10.45

 

10.03.2019-09.44.19

Như vậy bạn đã thay đổi thành công password root qua Tino panel, giờ bạn có thể truy cập VPS với user root bằng mật khẩu vừa thiết lập.

Related Articles