[Zimbra] Hướng dẫn thêm danh bạ trong trình quản lý Email.

Trong trường hợp bạn muốn lưu danh bạ hồ sơ gửi Mail mà bạn có thể sử dụng chúng vào các lần sau, việc thêm 1 danh bạ cho riêng mình là một lựa chọn đúng đắn tiết kiệm thời gian hơn cho bạn, bằng cách truy cập tại mục danh bạ trong trình quản lý Email.

Nhấn Sổ liên hệ mới để tiến hành tạo mới danh bạ liên hệ.

Tại đây bạn có thể điền các thông tin cá nhân như tên và địa chỉ Email v.v , sau khi hoàn tất điền bạn có thể nhấn Lưu để hoàn tất.

Sau khi có danh bạ bạn có thể thực hiện gửi mail và tìm kiếm danh bạ ngay trên phần soạn Mail.

Related Articles