Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Đưa IP Telco vào ACL cho các cuộc gọi inbound

Cuộc gọi từ nhà mạng chuyển vào FusionPBX thì FusionPBX phải cho phép IP của nhà mạng vào

Bước 1: Chọn vào menu Advanced → Access Controls

Bước 2: Chọn vào domains

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm IP mới

Bước 4: Trong bảng Node nhập các thông tin

Bước 5: Save IP ACL

Related Articles