Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Nghe lén Extension

“Nghe lén là tính năng để một Extension có thể nghe lén được cuộc cuộc gọi đang diễn ra của một Extension khác”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Dialplan → Dialplan Manager

Buớc 3: Trong bảng Dialplan Manager chọn vào eavesdrop

Bước 4: Lấy mã PIN của eavesdrop

Bạn có thể thay đổi chỉnh sửa mã PIN và Save lại.

Bước 5: Ngữ cảnh và test

Trong khi Extension 105 đang có đàm thoại với số di động, nhưng Extension 101 muốn nghe cuộc gọi này

Extension 101 phải biết chính xác là máy 105 đang đàm thoại, Extension 101 sẽ ấn gọi **33105 sau đó nhập mã PIN kèm theo # 9499XXXX#

Lúc này Extension 101 sẽ nghe lén được cuộc gọi của 101, trong lúc nghe lén, Extension 101 có thể ấn phím 2 để đàm thoại với Extension 105 và ấn phím 3 để tạo cuộc hội thoại 3 người

Related Articles