Install Free SSL Let’s Encrypt For Domain – Cài đặt SSL miễn phí trên TinoScript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 3 và Enter.

Trên Giao diện quản lý  SSL, Bạn nhập số 1 để cài đặt SSL miễn phí và nhấn Enter.

Tiếp theo bạn chọn số tương ứng với tên miền bạn cần cài đặt  và bấm Enter.

Như ví dụ trên là tôi đang chọn tên miền có số 28. Hệ thống sẽ tự check IP tên miền đã trỏ về hay chưa sau đó cài đặt cho bạn .
Trong một số trường hợp nếu bạn vừa trỏ DNS về VPS thì bạn vui lòng đợi trong khoảng 30 phút tới 3 tiếng để DNS cập nhận về chính xác IP của bạn sau đó bạn tiến hành cài đặt lại SSL. Nguyên nhân do một số location DNS server có thể sẽ cập nhật bản ghi hơi chậm .

Cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo tương tự như sau :

 

Related Articles