Install More Versions PHP – Cài đặt thêm phiên bản php vào TinoScript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter.

Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 1 để cài đặt thêm 1 phiên bản php khác vào VPS.

Tiếp theo bạn nhập số tương ứng với phiên bản php cần cài đặt .

Như hình Ảnh phía trên là tôi muốn cài thêm phiên bản php 5.6 .

Hệ thống sẽ tự động cài đặt , thời gian cài đặt khoản 15 phút.

 

Related Articles