List All Database – Liệt kê các database trên VPS

Liệt kê các database trên VPS, bạn thực hiện như sau :

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter.

Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 1 và Enter để liệt kê các database trên VPS.

Kết quả trả lại như sau :

Related Articles