List All Domains – Liệt kê các tên miền đã thêm trên VPS.

Để liệt kê toàn bộ tên miền đã thêm trên VPS, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 1) List All Domains bằng cách nhập số 1 và bấm phím Enter

Hệ thống sẽ tự động liệt kê tất cả các tên miền bạn đã thêm trên VPS.

Các thông tin quan trọng hiển thị sẽ bao gồm:

  • Tên miền đã thêm
  • phiên bản php sử dụng.
  • sử dụng tuỳ chọn google pagespeed hay không .
  • Vhost php đang sử dụng.
  • user php-fpm đang quản lý.

Liệt kê xong toàn bộ tên miền hệ thống sẽ quay trỏ về lại menu quản lý các tên miền.

 

Related Articles