Lỗi khi thay đổi đường dẫn domain trong phần cài đặt của Wp-admin.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, không biết là vô tình hay cố tình, bạn vô tình truy cập đường dẫn Cài Đặt => Tổng Quan trên website WordPress của bạn và bạn nhận thấy mình có thể thay đổi được đường dẫn này và đã thực hiện thay đổi – thật không may rằng bạn không thể nào đăng nhập lại được hoặc truy cập lại website được nữa như dưới đây :

Sau khi bạn thay đổi domain trong này bạn không thể truy cập được nữa

Bạn cần truy cập phpMyAdmin của mình

Tương ứng với Database mà bạn đang sử dụng, tại bảng wp_options tại đây bạn có thể thấy 2 dòng đường dẫn và có thể nhấn đúp vào để thay đổi lại đường dẫn này và bạn có thể truy cập lại website bình thường.

 

Trường hợp bạn không muốn làm theo cách trên thì có thể mở tệp tin wp-config.php và chèn vào sau mã <?php

define( 'WP_HOME', 'http://example.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com' );

Nhớ thay domain của bạn tương ứng vào bạn nhé.

Related Articles