Lỗi không cài đặt được Plugins/Themes do không tìm thấy file hợp lệ hoặc file style.css v.v.

Trường hợp này bạn gặp phải nguyên nhân do các tệp định dạng mà bạn tải lên không đúng hoặc đủ File mà WordPress yêu cầu.

Thông thường bạn tải tệp tin từ Themeforest hoặc các nơi nào đó mà tệp tin gốc sẽ được đóng gói ZIP cùng với các tệp tin khác, bạn cần phải giải nén tệp tin này và lấy các tệp tin ZIP của Themes tương ứng để sử dụng. (Thông thường bạn sẽ nhìn thấy tệp tin style.css ngay trong file ZIP chứ không phải nhìn thấy các thư mục khác hoặc Tệp ZIP khác trong một Tệp đóng gói ZIP lớn hơn.)

Related Articles