Quy trình thông báo phát hành hóa đơn điện tử TINO E-INVOICE

1. Hồ sơ:

– Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử:
Đóng dấu ký tên, scan hoặc chụp hình chèn vào file word
– Mẫu hoá đơn:
Chụp hình chèn vào file word
– Thông báo phát hành:
Dùng ihtkk lập và xuất xml

2. Các bước nộp thông báo phát hành hoá đơn

Bước 1: Vào trang Thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn -> Đăng nhập tài khoản
Doanh nghiệp
Bước 2: Vào mục tờ khai -> chọn nộp file XML -> Chọn file nộp và ký điện tử
Bước 3: Sau khi nộp tờ khai XML -> Vào mục tra cứu , chọn tờ khai mới nộp
Bước 4: Ở cột đính kèm phụ lục -> Chọn file Mẫu và Quyết định dạng word rồi ký
nộp.
2 ngày sau khi nộp TBPH, vào trang http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html nhập
thông tin và kiểm tra xem thuế đã duyệt chưa.
Lưu ý: Nộp thông báo phát hành
● Dùng Internet Explorer
● Vào cài đặt Internet option: trust site, custom level (mở applet, script,
activeX)
● Cài java mới nhất: add link vào Configure java Security
● Phụ lục dạng .doc không được dùng .docx: tracuu/tờ khai: ký vào nộ

Related Articles