Rebuild Vhost Login Panel Page Admin – Cập nhật lại các Vhost nginx cho trang admin và core nginx

Đôi khi bạn có cấu hình thủ công, hoặc custom lại các cấu hình của Tino, có thể vì lý do gì đó mà bị lỗi cấu hình chung nginx core, trong trường hợp này bạn có thể rebuild core nginx config cũng như trang login phpmyadmin, hệ thống sẽ rebuild lại các core nginx config và trang phpmyadmin.

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting Nginx từ menu tino bằng cách bấm phím số 5  và Enter.

Tiếp theo bạn chọn tuỳ chọn số 2 và bấm Enter.

Hệ thống sẽ tự động rebuild lại nginx core config và trang phpmyadmin.