Redirect HTTP to HTTPS Domain – Chủ động chuyển hướng 301 http sang https cho một tên miền

Mặc định thì các tên miền được thêm vào VPS sẽ hỗ trợ chạy cả trên http và https, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn muốn chuyển hường toàn bộ truy cập từ http sang https.
Để Chủ động chuyển hướng 301 http sang https cho một tên miền, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

Manage Domains

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 6) Redirect HTTP to HTTPS Domain bằng cách nhập số 6 và bấm phím Enter

Tiếp theo thì bạn nhập tên miền tương ứng muốn chuyển qua https:

Như phía trên tôi muốn chuyển tự động sang https tên miền vanphong.tinohost.info.

Như vậy bạn đã hoàn tất chuyển hướng tự động từ http sang https .

Related Articles