Redirect HTTP to HTTPS Domain – Chủ động chuyển hướng 301 http sang https toàn bộ tên miền đã thêm trên VPS

Mặc định thì các tên miền được thêm vào VPS sẽ hỗ trợ chạy cả trên http và https, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn muốn chuyển hường toàn bộ truy cập từ http sang https.
Để Chủ động chuyển hướng 301 http sang https toàn bộ tên miền đã thêm trên VPS, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 7) Redirect HTTP to HTTPS All Domains bằng cách nhập số 7 và bấm phím Enter

Hệ thống sẽ tự động cấu hình, bạn không cần thao tác gì thêm.

Related Articles