SpamAssassin hạn chế spam mail trên CyberPanel

Spam Assassin tạm dịch là sát thủ Spam, hiểu nôm na là đi giết những bức thư spam (rác rưởi). SpamAssassin được xây dựng rộng rãi bởi sự hợp tác của nhiều bên như một dự án mã nguồn mở làm nên một bộ lọc thư để xác định các email Spam.

Để bật tính năng này, truy cập CyberPanel >> Máy chủ >> Cài đặt Email >> Spam Assassin

 

Hãy cài đặt để có thể cấu hình Spam assassin

Sau khi hoàn tất bạn có thể cấu hình spam assasssin để hoạt động:

Giải thích các thông số:

  • report_safe : bật tắt Spam Assassin
  • required_hits:   cấu hình đánh giá spam dựa trên số rule  bị vi phạm (nên để 8 hoặc 10)
  • required_score: điểm đánh giá spam, điểm càng lớn thì rule sẽ càng được nới lỏng(nên để mức 8 hoặc 10).

 

Related Articles