Bảo mật SSH trên CyberPanel

Bảo mật SSH là một việc không thể thiếu đối với người quản trị máy chủ. CyberPanel hỗ trợ đổi cổng SSH, chặn đăng nhập bằng root và lưu khóa SSH.

Máy chủ > Bảo mật > Bảo mật SSH >> Cơ bản :  tại đây bạn có thể đổi  port SSH( mặc định là 22)  và cho phép đăng nhập với tài khoản root vào server hay không.

Khóa SSH :  nếu bạn sử dụng ssh-key bạn có thể thêm khóa ssh vào để login thông qua ssh-key, không cần nhập mật khẩu như truy cập ssh thông thường.

Related Articles