Sửa lỗi upload ảnh không được trên wordpress

Đôi lúc bạn gặp phải một số vấn đề khi upload ảnh hoặc upload ảnh lỗi bạn có thể tham khảo một số cách sau để khắc phục .

Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Trên hosting cpanel bạn có thể truy cập phần sellect PHP version:

03.03.2020-14.52.15

Click vào tuỳ chỉnh php

03.03.2020-14.53.27

 

Bạn chỉnh lại giá trị memory_limit 512M

03.03.2020-14.54.46

Trên VPS Tino và phần lớn các VPS sử dụng control panel(directadmin, vestacp, cyberpanel ..). thì bạn tìm file php.ini bằng lệnh :  /usr/local/bin/php –ini | grep ‘Loaded Configuration File’

Sau đó tìm và đổi giá trị sau : memory_limit = 2048M
Cuối cùng bạn restart lại php bằng lệnh: service httpd restart

Sử dụng một trình duyệt hay một máy tính khác.

Đôi lúc lỗi có thể không liên quan đến website mà là do trình duyệt.

Có nhiều trường hợp lỗi xảy ra khi bạn sử dụng Google Chrome. Mặc dù là một browser tốt, nhưng cũng không mất gì nếu bạn thử đổi qua trình duyệt khác.

Tắt hết plugin và thử qua theme mặc định

Nếu lỗi xuất hiện sau khi bạn cài đặt plugin nào đó thì bạn cứ vô hiệu plugin đó. Nhiều plugin có tính năng tối ưu hình ảnh cũng có thể gây ra tình trạng này. Vì vậy hãy thử disable các plugin đó tạm thời và thử upload ảnh lại, nếu không được hãy thử tắt hết các plugin và thử chuyển qua một theme khác.

Bạn thử truy cập trình quản lý WordPress tìm tới phần cài đặt –> đường dẫn tĩnh (Permalink).

Sau đó bạn thử bấm cập nhật và thử upload lại Ảnh.

 

 

Hy vọng với các hướng dẫn trên giúp bạn sớm xử lý được lỗi trên website của mình.

Chúc các bạn thành công.

 

Related Articles