Tại sao số tiền cộng tác viên phải mất tới 40 ngày chờ ?

Với một nhà cung cấp dịch vụ uy tín và luôn hướng tới lợi ích của khách hàng. Tại TinoHost, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thời gian hoàn tiền lên tới 30 ngày và thời gian dùng thử là 7 ngày, chính vì vậy khoảng thời gian chờ của trạng thái hoa hồng giúp hoa hồng của bạn sẽ được đảm bảo được vấn đề chi trả không đem đến sai sót nào khi khách hàng thực hiện việc hoàn tiền và bảo vệ quyền lợi cho cả khách hàng của TinoHost và đối tác cộng tác viên cùng tham gia.

Related Articles