Tìm hiểu về Pingback

Pingback là một trong bốn loại linkback dùng để chủ website khi xuất bản bài viết có đặt link đến tài liệu bên ngoài, nó sẽ tự động gửi thông báo đến chủ tài liệu/ bài viết được đề cập đó, dưới dạng một bình luận ngay dưới bài viết. Pingback hoạt động tự động và hoạt động khi trang web hay bài blog có kích hoạt tính năng này. Chủ website được đề cập đến dĩ nhiên có thể hiển thị bình luận này lên hoặc không, bật hoặc tắt pingback. Bạn vẫn còn mơ hồi phải không? Đừng lo, hãy xem ngay ví dụ bên dưới cách hoạt động của pingback bạn sẽ hiểu ngay pingback là gì

Cách hoạt động của Pingback :

  • Người A đăng một cái gì đó trên blog của họ và liên kết đến một bài viết trên blog của người B.
  • Một pingback được tự động gửi đến blog của người B và một bình luận được tạo ra mà người B có thể phê duyệt.

Lưu ý: Cả hai phải bật pingback trên blog của họ để điều này hoạt động. Tùy thuộc vào pingback chủ đề WordPress thường hiển thị ở trên hoặc bên dưới các bình luận tiêu chuẩn trên một bài đăng. Nếu bạn đang chạy một hệ thống bình luận của bên thứ 3 như Disqus thì các bình luận pingback sẽ không hiển thị.

Cách vô hiệu hóa Pingbacks 

Pingbacks có thể là một cách tuyệt vời để nhận thông báo về những người liên kết với bạn, nhưng chúng cũng có thể gây phiền nhiễu, đôi khi là bạn bị spam gây tốn tài nguyên hệ thống. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nên vô hiệu hóa pingback trên trang WordPress của mình theo các bước dưới đây.

1. Vô hiệu hóa Pingbacks từ trang wordpress admin.

Bạn truy cập phần setting –> Discussion (Thảo luận) từ trang wordpress admin. Từ đây bạn có thể cấu hình bật tắt pingback.

vô hiệu hóa pingback

2. Vô hiệu hóa self pingback bằng plugin.

Bạn có thể sử dụng plugin No Self Pings miễn phí để vô hiệu hoá self pingback. Hoặc bạn có thể sử dụng một plugin nâng cao trả phí như perfmatters , cho phép bạn vô hiệu hóa  pingback, cùng với các tối ưu hóa khác cho trang web WordPress của bạn.

Vô hiệu hóa tự pingback với perfmatters

Nếu bạn không muốn sử dụng plugin, bạn có thể thêm đoạn cấu hình sau vào file  functions.php trên theme bạn đang sử dụng để tắt pingback.

function wpsites_disable_self_pingbacks( &$links ) { foreach ( $links as $l => $link ) if ( 0 === strpos( $link, get_option( 'home' ) ) ) unset($links[$l]); } add_action( 'pre_ping', 'wpsites_disable_self_pingbacks' );

Related Articles