Tôi có được đảm bảo hoàn tiền nếu sản phẩm chưa phù hợp không ?

Là một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ uy tín, chúng tôi luôn đảm bảo các lợi ích cho khách hàng và thời gian hoàn tiền khả dụng tại TinoHost là 30 ngày kể từ khi dịch vụ của bạn được kích hoạt (không tính thời gian dùng thử), trong trường hợp sản phẩm chúng tôi cung cấp không đúng với cam kết, chất lượng không đảm bảo hoặc với các nguyên nhân không hài lòng đúng với thực tế, quý khách có thể khởi tạo Vé yêu cầu hỗ trợ đến cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được hướng dẫn thêm và hỗ trợ bạn.

Related Articles