Tôi có thể nâng cấp gói dịch vụ Cloud Hosting của mình không ?

 

Có !, trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình nếu nhu cầu của bạn cao hơn so với gói Hosting mà bạn đang sử dụng, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ cao hơn để đáp ứng với nhu cầu sử dụng của mình.

Gói dịch vụ mà bạn thực hiện nâng cấp sẽ được bù trừ và tính toán các chi phí cũng như thời hạn dịch vụ  so với gói bạn nâng cấp lên, trong trường hợp có phát sinh các khoản chi phí chênh lệch hệ thống sẽ thực hiện tạo hóa đơn bổ sung và bạn chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch đó.

Nếu bạn đang ở gói dịch vụ cao nhất của Cloud Hosting thì bạn không thể thực hiện nâng cấp lên gói cao hơn, lúc này bạn có thể tham khảo đến dịch vụ Cloud VPS hoặc dịch vụ Máy chủ riêng để đáp ứng nhu cầu sử dụng tốt hơn.

 

Related Articles