Tôi có thể sử dụng nhiều tên miền trên cùng 01 Hosting hay không ?

Có ! bạn có thể sử dụng nhiều tên miền trên cùng 01 Hosting phụ thuộc vào mỗi gói dịch vụ mà bạn sử dụng ứng với thông số Addon Domain được giới hạn trên mỗi gói. Ví dụ với gói dịch vụ đề cập đến “2 Addon Domain” nghĩa là bạn có thể thêm vào 02 tên miền khác nhau để sử dụng trên cùng 01 Hosting.

Related Articles