Tôi đã thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhưng dịch vụ chưa được kích hoạt ?

Đối với vấn đề này, trong một số trường hợp thao tác chuyển khoản bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng, hệ thống tại TinoHost chỉ có thể kích hoạt khi các hóa đơn được xác nhận khi khoản thanh toán đã được nhận tại một trong các tài khoản của chúng tôi và tương ứng đối với hóa đơn của bạn. Trong trường hợp nhu cầu sử dụng gấp, bạn có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi trong thời gian sớm nhất để được hỗ trợ kích hoạt gói dịch vụ khi việc xác thực thông tin thanh toán có thể kéo dài hoặc đang trong quá trình thực hiện xác thực đơn hàng của bạn.

Related Articles