Turn Off Google PageSpeed – Tắt MOD Google PageSpeed trên Tinoscript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Google PageSpeed từ menu tino bằng cách bấm phím số 6  và Enter.

Trên Giao diện quản lý  , bạn nhập phím 2 để tắt tính năng.

Tiếp theo bạn chọn domain tương ứng để tắt mod pagespeed trên domain này .

Hệ thống sẽ tự động tắt mod Pagespeed trên domain và trở lại menu quản lý pagespeed, kết quả như sau :

Related Articles