Turn off ionCube – Tắt ionCube cho php

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter.

Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 5 để tắt ionCube cho phiên bản php.

Tiếp theo bạn chọn phiên bản php tương ứng cần tắt extension rồi bấm enter, như hình dưới tôi đang bật cho phiên bản php 7.1 .

Hệ thống sẽ tự động tắt , bạn không cần thao tác gì thêm.

Hình Ảnh thông báo hoàn tất như trên .

Related Articles