Turn off OPcache – Tắt OPcache Extension php trên TinoScript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter.

Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 7 để tắt OPcache  cho phiên bản php.

Tiếp theo bạn chọn phiên bản php tương ứng cần tắt opcache.

Hệ thống sẽ tự động tắt, bạn không cần thao tác gì thêm nhé.

Related Articles