Turn On Google PageSpeed – Bật MOD Google PageSpeed trên Tinoscript

Đây là bộ rule phát triển bới google dành cho các webservice như apache hoặc nginx, Hiện tại theo như đa phần đánh giá và sử dụng thì bộ rule thực sự sử dụng không tối ưu tốt như một số plugin cũng như bộ fastcgi cache, Bạn có thể bật lên trải nghiệm hoặc là sử dụng nếu thấy phù hợp, lưu ý tránh sử dụng Pagespeed chồng chéo với nhiều plugin cache để tránh xung đột .

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Google PageSpeed từ menu tino bằng cách bấm phím số 6  và Enter.

Trên Giao diện quản lý  , bạn nhập phím 1 để bật tính năng.

Tiếp theo bạn nhập domain tương ứng và bấm Enter để tiến hành thiết lập,  như hình dưới tôi chọn số 48 tương ứng với domain wordpress.nguyenvanphong.com

Hệ thống sẽ tự động thiết lập hoàn tất như hình.

 

Related Articles