Update installed Nginx – Cập nhật nginx trên VPS

Đây là tính năng nhằm cập nhật lại nginx đã cài đặt,  bạn lưu ý bình thường không nên sử dụng tính năng này vì nginx thường sau một khoảng thời gian dài mới cập nhật. Bạn có thể inbox hoặc liên hệ với TinoHost để được biết có  phiên bản  cập nhật Nginx  mới hay không.

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting Nginx từ menu tino bằng cách bấm phím số5  và Enter.

Trên Giao diện quản lý nginx, bạn chọn phím số 1 để cập nhật nginx đã cài đặt.

Hệ thống sẽ tự động cập nhật và bạn không cần thao tác gì thêm, thời gian cập nhật nginx sẽ thường khoảng 15-20 phút.

Related Articles