Update PHP Installed – Cập nhật phiên bản php đã cài trên TinoScript

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting PHP từ menu tino bằng cách bấm phím số 4 và Enter.

Trên Giao diện quản lý  PHP, bạn nhập phím số 2 để cập nhật phiên bản PHP đã cài đặt .

Tiếp theo bạn chọn phiên bản php tương ứng cần cập nhật.

Hệ thống sẽ tự động combine lại phiên bản php cho bạn, thời gian combine khoảng 15 phút, bạn không cần thao tác gì thêm và giữ nguyên màn hình.

Related Articles

Leave A Comment?