View Information DataBase – Hiển thị thông tin chi tiết một database.

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 2 và Enter.

Trên Giao diện quản lý database bạn nhập phím số 4 và Enter .

Tiếp theo bạn nhập tên database cần xem thông tin  từ danh sách database có trên hệ thống hiển thị phía trên.

Hệ thốn sẽ hiển thị thông tin liên quan tới database cần kiểm tra thông tin .

Related Articles